De Rankzussen

Stromen van levend water...
from €1.775 (73%)
Together, we've covered 7 km
Still to go

Als medewerkers van De Rank vormen we een hecht team. We voellen ons als zussen in Christus met elkaar verbonden.

We vinden het belangrijk om onze klanten op de best mogelijke manier te (be)dienen. 

Maar we vinden het nog belangrijker om via onze winkel Jezus' licht en Zijn liefde te verspreiden. Zodat stromen van levend water Kampen en omgeving overspoelen. 

Omdat we als vrijwilligers werken, gaat er ieder jaar een mooi bedrag naar verschillende goede doelen. Daardoor stroomt het levend water vanuit Kampen de wereld in.

Wij als Rankzussen willen graag de uitdaging aangaan om de dappere kinderen in Sri Lanka te overspoelen met stromen van levend water en zo Jezus' licht en Zijn liefde te verspreiden.