One flame kindles a fire

Wij gaan wandelen tegen onrecht
from €500 (54%)
Still to go

We willen aandacht vragen voor deze kwetsbare groep kinderen. Het zal je eigen kind maar zijn..