Savita in India: gezondheidszorg voor de allerarmsten

from €10.000 (0%)

Ook Savita uit India is Lume! Deze leuke vrouw is getrouwd, moeder van 2 kinderen en arts. Savita is verbonden aan de Emmanuel Hospital Association; een groep van christelijke ziekenhuizen in India. Eén van die ziekenhuizen is Prem Jyoti. Gedreven door Gods liefde biedt dit ziekenhuis veelal gratis zorg aan de allerarmsten. En ze gaan nog een stapje verder; ze helpen deze groep ook uit de armoedespiraal te komen. Zo hebben zij een prachtig project voor meisjes en vrouwen. Dit project steunen wij vanuit Lume!

Het project helpt meisjes en vrouwen die onderdeel uitmaken van de Malto-gemeenschap op het platteland van Inda. Deze gemeenschap behoort tot de allerarmsten in het noorden van India. Alhoewel hun situatie in de afgelopen jare is verbeterd, is er nog steeds veel armoede en een groot gebrek aan goed onderwijs en gezond voedsel. Een situatie die door de impact van corona alleen maar is verslechterd…  

Schrikbarend 
De armoede heeft dus grote gevolgen. De leefomstandigheden zijn vaak karig en is er volop malaria. Alsof dat nog niet genoeg is, ontbreken schoon water en elektriciteit. Ook zelf voedsel verbouwen is een grote uitdaging; de bodem is rotsachtig en het gebied kent terugkerende droogte en onregelmatige regenval. En omdat de meeste dorpen zo’n twee uur lopen vanaf de weg liggen, zijn er geen scholen of gezondheidsposten.
 
Licht brengen 
Hoe kun je in zo’n situatie licht brengen? De Indiase dokter Vijila en haar man Isac weten wel hoe. Gedreven door Gods liefde begonnen zij in 1999 het ziekenhuis Prem Jyoti (dat eerder was opgestart door zendelingen) en startten zij diverse projecten voor de regio. Nu jaren later deelt een klein enthousiast team daarmee nog steeds Gods liefde uit, in woorden en daden. En met ruim 20 jaar ervaring weet het team inmiddels hoe je hulp kunt bieden met blijvende impact! Dit project focust zich volop op het ‘zelf doen’ en wil ruim 2.600 mensen helpen. Met als doel: minder ziektes, meer en gezonder voedsel, een beter inkomen en meer zelfbewustzijn over rechten. Om dat te bereiken bestaat het project o.a. uit: 

  • Voorlichtingsbijeenkomsten over hygiëne en (on)gezond voedsel. Daarbij is er extra aandacht voor kinderen en zwangere vrouwen.  
  • Opzetten van lokale zelfhulp-vrouwengroepen voor o.a. alfabetiseringstrainingen en inkomens- en microkredietprojecten.  
  • Verbeteren van de watervoorzieningen (door waterpompen en het opzetten van lokale water comités voor het onderhoud ervan).
  • Landbouwtrainingen voor boerengezinnen en projecten die helpen de landbouwgrond te verbeteren; voor meer en beter voedsel en inkomen.  

Voor 20 euro maak jij een groot verschil!  
Via dit project worden er ruim 2.600 mensen geholpen onder wie zo’n 1.000 meisjes en vrouwen! Die hulp kost omgerekend kost dat zo’n 20 euro per persoon per jaar. Wat een klein bedrag voor zo’n grote impact! 

Help jij mee?

Een goed beeld krijgen van dit project en wat er nu al gebeurt? Bekijk een video (Engelstalig) hier: