Grace in Oeganda

from € 10.000 (0%)

Grace zet zich in voor het kinder- en vrouwenwerk van de Presbyterian Church in Oeganda (PCU). Deze bevlogen en missionaire kerk, met 75 gemeentes in heel het land, deelt in woord en daad Gods liefde uit, met extra aandacht voor kwetsbare vrouwen en kinderen. Bijvoorbeeld door hulp in de vorm van opleiding en inkomensprojecten.

Vrouwen en kinderen hebben in Oeganda meestal nog een kwetsbare positie. Vaak is het voor hen moeilijk om zichzelf te ontwikkelen. Dat wordt door hun omgeving ontmoedigd door traditionele rolpatronen, oorlog, huiselijk geweld en seksueel misbruik. Veel vrouwen staan er ook alleen voor omdat ze weduwe zijn. Maar de PCU-kerken willen zich niet bij die situatie neerleggen…

‘When you train a woman, you train the nation’.
Een Afrikaans gezegde luidt: ‘When you train a woman, you train the nation’. En dat heeft de PCU ook begrepen; door te investeren in vrouwen bereiken zij ook direct de kinderen. Daarbij wordt er niet alleen geïnvesteerd in het aanleren van nieuwe, praktische vaardigheden, maar ook in geloofsopbouw en -versterking. Via alle 75 kerken wil de PCU vrouwen en kinderen helpen door:

  • Het aanbieden van praktische cursussen aan zo’n 225 vrouwen (zoals naailes of een kappersopleiding);
  • Supporten van 10 lokale initiatieven van vrouwen; diaconale projecten en projecten waarmee vrouwen, alleen of met een groep vrouwen, hun eigen inkomen leren verdienen.
  • Een leiderschapsconferentie voor 18 vrouwelijke leiders en 12 zondagschoolleiders: voor groei in het vrouwen- en kinderwerk.
  • Organiseren van een kinderkamp voor 225 kinderen.
  • Vrouwenconferenties voor tenminste 375 vrouwen: over je geloof leven én uitdelen.
  • Ontwikkelen van Bijbelstudiemateriaal voor vrouwen- en kindergroepen.

Geef! Voor zo’n 25 euro sponsor je al een (beroeps)training voor een vrouw!

Voor en door vrouwen
Dit project in Oeganda is een project van Lume: een beweging voor en door vrouwen die elkaar inspireren, motiveren en helpen om het geloof te delen. Vanuit Oeganda is Grace verbonden aan Lume en dit project: zij is binnen de PCU-kerken één van de kartrekkers van het vrouwen- en kinderwerk. Kijk voor meer informatie op www.wijzijnlume.nl/grace