Een dak voor Nakekela

Streefbedrag behaald
van totaal € 9.000 (100%)

Begin oktober was ik (Hagar) bij Nakekela, een kleine lokale, christelijke organisatie die zich inzet voor mensen met Hiv en Aids, in dorpen en arme buurten vlakbij Pretoria 9Zuid-Afrika). Gedreven door Gods liefde biedt het team van Nakekela in hun kliniek en hospice liefdevolle 24-uurszorg en opvang aan zo’n 100 ernstig zieke patiënten per jaar. Daarnaast verleent het team thuiszorg aan zo’n 300 patiënten en hun families, met praktische hulp (medicijnen, verzorging en voedsel), maar ook psychische en geestelijke begeleiding. Ook heeft Nakekela diverse bewustwordingsprogramma’s voor jongeren.

Tijdens mijn bezoek werd ik diep geraakt door het werk van Nakekela. Wat een gedreven mensen en wat maken zij een verschil in het leven van mensen. Zij zijn letterlijk Jezus handen en voeten daar in de kliniek en de  arme dorpen en buurten door Zijn liefde uit te delen, in woorden en daden.

Veel wateroverlast
Tijdens mijn bezoek hoorde ik over de wateroverlast problemen die er zijn. Als het erg regent, stroomt het regenwater via de binnentuinen zo de kliniek in. Dat levert gevaarlijke situaties op voor de patiënten en de medewerkers! Eerder zijn er al ‘afwateringsgaten’ gegraven, maar die helpen onvoldoende. De tuin weghalen wil Nakekela niet omdat deze erg belangrijk is voor het welzijn van de patiënten. Daarom heeft Nakekela nagedacht over een andere oplossing; het plaatsen van een verstelbaar, transparant dak (overkapping). Zo wordt het wateroverlast probleem verholpen en hebben de patiënten nog steeds toegang tot zonlicht en de natuur!

Het plaatsen van dit dak kost ongeveer 9.000 euro. Zullen we dit samen mogelijk maken? Elke gift helpt!