Diodre in Sri Lanka

from € 10.000 (0%)

Diordre uit Sri Lanka biedt met haar organisatie LEADS hulp aan kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik en uitbuiting.

Leads is een christelijke hulpverleningsorganisatie in Sri Lanka. De twee therapiecentra van Leads spelen hierin een belangrijke rol. Deze centra zijn veilige en huiselijke plekken waar kinderen gemiddeld 12 weken verblijven en intensieve zorg en begeleiding krijgen.

Trauma’s
Lume-vrouw Diordre en haar team helpen de kinderen bij de verwerking van hun trauma’s en onterechte schuldgevoelens. De kinderen (4-18 jaar) krijgen individuele therapie, medische zorg (indien nodig) en onderwijs (zodat ze bijblijven op school). Daarnaast zijn er verschillende therapeutische en educatieve activiteiten. Dit helpt de kinderen omgaan met moeilijke situaties én draagt eraan bij dat ze mooie jeugdherinneringen maken.

Achtergrond
Leads is al meer dan 35 jaar actief in Sri Lanka. Hun aanpak is holistisch. Dat wil zeggen dat ze niet alleen therapie geven aan slachtoffers, maar aan de hele familie. De medewerkers verlenen ook nazorg en geven juridische hulp bij misbruikzaken die voor de rechtbank komen (Leads heeft eigen advocaten in dienst). Daarnaast bouwt Leads mee aan sterke gemeenschappen (zodat de leefomgeving verbetert) en pleiten ze voor betere kinderrechten. Leads droeg onder meer bij aan het ontwikkelen van landelijk beleid voor kinderbescherming in Sri Lanka!

Kijk voor meer informatie ook op www.leads.lk

Leads heeft twee therapiecentra: een voor 16 kinderen (8 jongens en 8 meisjes) in de hoofdstad Colombo en nog een klein centrum in het noorden van Sri Lanka dat plek heeft voor 4 meisjes. Dit werk valt onder het ESCAPE-programma (Eradicating Sexual Child Abuse, Prostitution and Exploitation), waar Leads in 1995 mee begon. In eerste instantie om bewustwording te creëren omtrent seksueel misbruik. Gaandeweg merkte Leads dat er in Sri Lanka nergens een plek was waar kinderen die seksueel misbruikt waren terecht konden voor hulp. Daarom zijn ze gestart met het verlenen van therapie en nazorg. Naast de twee therapiecentra waar kinderen opgevangen worden, biedt Leads momenteel op drie plaatsen in Sri Lanka therapeutische zorg, begeleiding en nazorg aan misbruikte kinderen en hun families. Verre Naasten is al een aantal jaar betrokken bij het werk van Leads, met name bij het ESCAPE-programma.

In het therapiecentrum verblijven kinderen gemiddeld zo’n 12 weken. Daarvan krijgen ze 6-8 weken intensieve therapie en zorg en is er tijd om rustig te wennen aan het verblijf daar en voor de transfer naar huis of een andere verblijfplaats. Dat laatste is nog niet zo makkelijk; wanneer er geen goede plek is voor de kinderen na verblijf in het therapiecentrum, of wanneer ze langer intensieve zorg nodig hebben, dan is het mogelijk om langer te blijven. Het belang van het kind staat bovenaan in deze afweging. De meeste kinderen (95%) wordt naar Leads doorverwezen vanuit overheidsorganisaties, zoals politie, ziekenhuizen, rechtbanken, advocaten, de kinderbescherming en andere hulpverleningsorganisaties. Een kleine 5% komt via kerken, scholen of individueel contact bij Leads terecht.

Ter illustratie wat Diordre en haar team met de opbrengst van deze actie kunnen doen:

  • 25 euro: een maand lang huisbezoek voor een kind en zijn/haar familie.
  • 55 euro: een maand lang nazorg voor een kind.
  • 75 euro: een maand lang therapie voor een kind.


 Help je mee dit prachtige maar ook zo broodnodige werk mogelijk te maken?