#sharethelight

Deze website is onderdeel van www.wijzijnlume.nl 

Lume is een beweging voor en door vrouwen die elkaar inspireren, bemoedigen en helpen om het geloof te delen en een licht te zijn in de wereld. Binnen de beweging helpen we elkaar ook praktisch; zo steunen we projecten van Lume-vrouwen in binnen- en buitenland waarin geloof delen centraal staat. Je vindt deze vrouwen en hun projecten op deze website! Wil je in actie komen voor hen? En Lume-vrouwen daarmee helpen om licht te zijn op de plek waar God hen plaatst? Organiseer een actie voor één van deze vrouwen of haak aan bij één van de acties die Lume voor hen organiseert! #share the Light! 

Op zoek naar het project 'Een dak voor Nakekela'? Klik hier!

Read more Read less
View all
Begin oktober was ik (Hagar) bij Nakekela, een kleine lokale, christelijke organisatie die zich inzet voor mensen met Hiv en Aids, in dorpen en arme buurten vlakbij Pretoria 9Zuid-Afrika). Gedreven door Gods liefde biedt het team van Nakekela in hun kliniek en hospice liefdevolle 24-uurszorg en opvang aan zo’n 100 ernstig zieke patiënten per jaar. Daarnaast verleent het team thuiszorg aan zo’n 300 patiënten en hun families, met praktische hulp (medicijnen, verzorging en voedsel), maar ook psychische en geestelijke begeleiding. Ook heeft Nakekela diverse bewustwordingsprogramma’s voor jongeren. Tijdens mijn bezoek werd ik diep geraakt door het werk van Nakekela. Wat een gedreven mensen en wat maken zij een verschil in het leven van mensen. Zij zijn letterlijk Jezus handen en voeten daar in de kliniek en de  arme dorpen en buurten door Zijn liefde uit te delen, in woorden en daden. Veel wateroverlastTijdens mijn bezoek hoorde ik over de wateroverlast problemen die er zijn. Als het erg regent, stroomt het regenwater via de binnentuinen zo de kliniek in. Dat levert gevaarlijke situaties op voor de patiënten en de medewerkers! Eerder zijn er al ‘afwateringsgaten’ gegraven, maar die helpen onvoldoende. De tuin weghalen wil Nakekela niet omdat deze erg belangrijk is voor het welzijn van de patiënten. Daarom heeft Nakekela nagedacht over een andere oplossing; het plaatsen van een verstelbaar, transparant dak (overkapping). Zo wordt het wateroverlast probleem verholpen en hebben de patiënten nog steeds toegang tot zonlicht en de natuur! Het plaatsen van dit dak kost ongeveer 9.000 euro. Zullen we dit samen mogelijk maken? Elke gift helpt!
Een dak voor Nakekela